Skip to main content

SLOT 6, 01/12 20:30

Apallou

Nikos Avgoustidis, Ελλάδα-Γαλλία
20’

Αλάσκα / Alaska

Michalis Giagkounidis, Ελλάδα
18'

2021

Small Talk with the Bad Man

Nikos Kolioukos & Meni Tsilianidou, Ελλάδα
16'

2020

Μετά το μεσημέρι / After the noon

Alexios Koukias-Pantelis, Ελλάδα
11’

2021

Motorway 65

Evi Kalogiropoulou, Ελλάδα
15’

2020